ROJAVA FİLM KOMÜN

UZUN METRAJLI KURGU-BELGESEL-KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ

 


 

BAŞVURUSU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1. Destek talebinin dile getirildiği dilekçe (imzalı)

2. Başvuru formu (imzalı)

3. Yönetmen görüşü (en fazla 2 sayfa)

4. Sinopsis (en fazla 2 Sayfa)

5. Tretman (en fazla 15 Sayfa)

6. Yapımcı görüşü (filmin hedef kitle, dağıtım stratejisi içerecek şekilde en fazla 2 sayfa)

7. Biyografiler ve filmografiler (yönetmen, senarist, yapımcı)

8. Animasyon Film ise Görsel Hazırlık Tasarımları (storyboard ve karakter tasarımları)

9. Proje takvimi

10. Özet bütçe ve ayrıntılı bütçe

11. Animasyon başvuruları için görsel hazırlık tasarımları (storyboard ve karakter tasarımları)

12. Finans planı

12. Yapımcı-yönetmen ve yapımcı-senarist arasında yapılmış sözleşmeler, animasyon filmlerde animatörle yapılan sözleşme, eğer biyografik çalışma olması durumunda kişinin kendisinden veya mirasçılarından alınmış izin belgesi

13. Referans mektupları (varsa)

14. Senaryo

 

DESTEK DOSYASININ KAPANMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

15. Oyuncuların rollere göre dağılımını içeren yapım şirketi onaylı liste

16. Başrol oyuncuları ve yapımcı arasında yapılmış sözleşmeler

17. Eser ve bağlantılı hak sahipleri ile yapılan sözleşmelerin yerine getirildiğine dair belgeler (fatura, gider pusulası, dekont vs.)

18. Özgün müzik bestecisi ve yapımcı arasında yapılmış sözleşmesi (eğer projede özgün müzik kullanılmadıysa buna ilişkin beyan)

19. İzleme Raporu (Rojava Fil Komünün belgelerin onayı ve eserin izlenmesinden sonraki belgelere uygunluk raporu)

 

a. Bakanlıktan daha önce destek alanlar, söz konusu projelerini tamamlayıp teslim etmeden, aynı kategoride ikinci kez destek başvurusunda bulunamazlar.

b. Rojava Film Komünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanamayan filmlerin yapımcıları, destek tarihinden itibaren üç yıl süreyle desteklerden faydalanamaz..

c. Başvuru sahipleri daha önce reddedilmiş bir proje ile aynı yıl içerisinde tekrar başvuruda bulunamazlar. Ayrıca daha önce iki defa reddedilmiş projeler için yapılmış destek başvuruları kabul edilmez.

d. Rojava Film Komünü proje dosyalarının içeriği doğrultusunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak başka belgeler talep edebilir.

e. Destek başvuruları on beş iş günü içerisinde incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru formlarında veya gerekli belgelerde eksikliği bulunan başvurular ilgililere bildirilir ve bu eksikliklerin ilgililere bildirim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde giderilmesi halinde kabul edilir. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilir.

f. Birden fazla bölümler halinde tasarlanan belgesel yapım, belgesel yapım geliştirme, animasyon yapım projeleri, bu tarz çalışmaların televizyon program formatına daha uygun olması nedeniyle toplantı gündemine alınmayacaktır.BAŞVURU FORMU  1. Projeye Ait BilgilerFilmin adı:

 

Filmin türü:

(Uzun-Kısa-Animasyon-Belgesel) 

 

 

Talep edilen destek türü:

Doğrudan Destek

Dolaylı Destek 

Filmin tahmini maliyeti:

 

Talep edilen miktar:

 

Talep edilen teknik destek:

 

Filmin Özeti:

(en fazla 50 kelime)

 

Yapımcı Şirket:

 

Yapımcı:

 

Yönetmen:

 

Senarist:

 

Besteci (varsa):

 

Başrol oyuncuları (belli olanlar):

 

Filmin öngörülen çekim tarihleri:

 

Filmin çekileceği ülke:

 

Filmin çekileceği şehirler:

 

Filmin öngörülen süresi (dakika):

 

Filmin dili:

 

Planlanan ilk gösterim tarihi:

 

Ortak Yapım:

Evet

Hayır

Ortak Yapımcı Şirketler ve Ülkeleri:

 

Yönetmeninin ilk uzun metraj filmi:

Evet

Hayır

Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği uzun metraj filmler ve yılları: 

 

 

 

 

 

 

  1. Yapım Şirketine Ait BilgilerYapımcı Şirket Ünvanı: 

Şirket Yetkilisinin Adı ve Soyadı:

 

İletişim Bilgileri:

Adres:

 

Cep Tel:

Tel:

E-posta:

Yapımcı Şirketin Daha Önce Aldığı Destekler:

 

  1. Yönetmene Ait BilgilerYönetmenin Adı Soyadı: 

İletişim Bilgileri:

Adres:

 

Cep Tel:

Tel:

E-posta:Yapımcı Şirket Ünvanı:                            Yönetmenin Adı, Soyadı:

            Tarih:                                                                                           Tarih:

              İmza:                                                                                            İmza:

 

  

Download
yerli izin belgesi.docx
Microsoft Word Document 245.5 KB