ROJAVA FİLM KOMÜN


 

FİLM ÇEKİM İZNİ

 

KİMLER BAŞVURMALIDIR?
Rojava’da film çekmek isteyen yabancı yapımcılar, yönetmenler ve şirketlerin film çekim izni almak için Rojava Film Komün’üne başvurması gereklidir.

 


 

NASIL BAŞVURULMALIDIR?
Yabancı ekipten bir kişinin (yönetmen veya yapımcı) başvuru formunu (ek 1) ve çekim planlamasını (ek 2 ) Kürtçe veya İngilizce olarak doldurup imzalaması ve çekime konu olan senaryonun (kürtçe veya ingilizce) her bir sayfasını imzalaması gerekmektedir. Başvuru formunda filmin/programın gösteriminin ardından bir DVD kopyanın
Rojava Film Komün’üne gönderileceği ve Rojava Film Komün’ünün eseri Rojava sınırları dahilinde Rojava halkına ücretsiz gösterme hakkının olduğunu kabul etmelidir.

 


 

Birlikte gelecek çalışma ekibinde yer alanların tamamının adı, soyadı, iş ve ev adresi ile telefonlarını belirten liste ile pasaport fotokopilerinin forma eklenmesi gerekir.

Belgelerin; komunafilmarojava@gmail.com e-mail adresine veya posta ile
Rojava Film Komün reya heseke despeka bajar navenda can u hüner kata 2. Rojava/Derbesıye adresine gönderilmesi gerekmektedir. (Posta ile gönderilecek belgeler ıslak imzalı dilekçe ekinde olmalıdır.)

 

Rojava‘da gerçekleştirilecek yabancı film çekimlerinde Rojava Film Komün’üne bağlı en az bir kişinin çalıştırılması zorunludur.

 


 

Çekim ekibinde bulunacak Rojava Film Komün’ü sorumlusunun; Çekim ekibin Rojava‘daki çekimlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tarihi ve doğal mekânların korunmasını, güvenlik sorunu teşkil eden askeri bölgelerde çekimlerin engellemesi ve iletişim gibi özel konularda ekibi bilgilendireceği, çekim izni için sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, bildirilen çekim türü ya da konunun dışına çıkılması veya çekim programında esaslı değişiklikler yapılması hâlinde durumu Rojava Film Komün’üne öncelikle bildireceğini, çekimler tamamlandıktan sonra değerlendirme raporunu Rojava Film Komün’üne göndereceği bilinmelidir.

 


 

Daha sonra, izin belgesi size e - posta yoluyla gönderilecek veya belgeleri imzalayan yetkilinize elden verilicektir..

 


 


 


 

EK 1.

 

BAŞVURU FORMU

 


 

Aşağıdaki form Rojava’da yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur.

 


 

Birlikte gelecek çalışma ekibinde yer alanların tamamının adı, soyadı, iş ve ev adresi ile telefonlarını belirtir liste ile pasaport fotokopilerinin forma eklenmesi gerekmektedir.

 


 

BAŞVURU FORMU – APPLICATION FORM


1

Ad ve Soyadı


2

Doğum Yeri / Tarihi


3

Baba Adı


4

Anne Adı


5

Mesleği


6

Uyruğu


7

Pasaport Numarası


8

İş Adresi ve Telefon Numarası


9

Ev Adresi ve Telefon Numarası


11

E-posta Adresi ve Faks Numarası


12

Kısa Özgeçmiş


13

Temsil Edilen Kuruluşların Adları

(Varsa)14

Yayınlanan Eserleri Listesi


16

Rojava’daki Referanslarınızın İsim ve Adresleri (Mevcut olması haline)


17

Ses/Video Kaydı veya Film Çekiminin Konusu


18

Ses/Video Kaydı veya Filmin Adı


19

Ses/Video Kaydı veya Film Yönetmeninin Adı ve Soyadı


20

Ses/Video Kaydının veya Filmin Yayınlanacağı TV Kanalının Adı


21

Yapımcı veya Film Şirketinin Adı


22

Sinopsis


24

getirilecek ekipman ve teknik materyallerin listesiYukarıda belirtilen açıklamaları okudum; verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.


Tarih ......./...../.......... İmza
EK 2

ÇEKİM PLANLAMASI


  1. Çekim tarihleri:

  2. Çekim ekibinin Rojava’ya geliş ve gidiş tarihleri:

  1. Filmin/çekimin türü (Sinema filmi, TV filmi, TV dizisi, TV programı, Belgesel film, Kısa film, Video klip veya Reklam filmi olarak belirtiniz):

  1. Filmin/programın adı:

  1. Çekim yapılacak şehirler ve mekânlar:

  1. İstenen Destek ve Süreleri:

  1. Rojava’da Çekim Süresince Yapılacak Harcamaların Bütçe Planlaması:

  1. Filmin/çekimin konusu:


Yukarıda belirtilen açıklamaları okudum; verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.


Tarih ......./...../.......... İmza


 

 

Download
yabancı izin belgesi.docx
Microsoft Word Document 242.1 KB