Basına ve kamuoyuna

Tüm dünya halklarına, sanatçılarına ve özel olarak da sinemacılarına;

Rojava Film Komunü kuruldu.

Halk devrimi öncülüğünde, YPG-YPJ savaşçılarının özgürleştirdiği kantonlarımızda sadece kapitalizmin en gerici yüzü DAİŞ çetelerine karşı savaşmıyor; yıkılan, dağıtılan, yüzyıllardır eritilmeye çalışılan hayatımızı da yeniden inşa ediyoruz. Tüm dünya bilmeli ki; biz yaşıyor ve savaşıyor ve de her savaşımızı insanlık için kazanıyoruz. Çünkü yaşayan BİZ’iz, yaşayacak olanlar kadınlar, çocuklar ve bu toprakların binyıllardır biriktirdiği kültürümüzdür.

Ekinlerimizi deriyor, fabrikalarda çalışıyor, sokaklarımızı temizliyoruz. Okullarımızı, hasta hanelerimizi, ibadethanelerimizi halkımızla onarıyor ve hizmet veriyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizi yüreklerimize gömüyor, gece-gündüz ülkemizin her karış toprağında mevzi kazıp nöbet tutuyoruz.

Özgürlük savaşımız mevzilerimizden günlük yaşama, insanlık birikiminin tüm ütopyalarını özümseyip yep yeni, yapılmayanı; Kürd’ü, Süryani’si, Arap’ı, Ermeni’si, Türkmen’i, Sünnisi, Hıristiyanı, Êzîdisi, Şiasıyla kadın erkek el ele demokratik ulus inşamızı aşkla, inatla yapıyoruz.

“Hakikat aşktır
Aşk özgür yaşamdır.”

“Özgürlük ve eşitlik ütopyalarının inşa edilmiş toplumsal yapılanmalar halinde somutluk kazanmaları günün pratik görevleri mesafesindedir.”


Pratik görevlerimizin bilinci ve sorumluğuyla TEV-ÇAND çatısı altında kültürümüzün verdiği gücü şimdi özgürlüğümüzle birleştiriyor ve daha ileri sıçrıyoruz. Şarkılar besteliyor, halk danslarımızı canlandırıyor, resimler çiziyor, heykeller yontuyoruz. Hiç oyun izlememiş çocuklarımıza, kendi öz hikayelerimizden çocuk oyunları oynuyoruz.

İnşa yükseliyor…

Rojava Film Komunü bu verimli topraklarda, devrimin yarattığı büyük heyecanla kuruldu. Amûdê sinema katliamının anısını ancak sinema yaparak canlı tutacağını bilerek, unutmadan kuruldu.

Tüm sinemacı dostlar bilmeli ki; “düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde sanat, estetik olmaz, olamaz.” Özgürlüğün yaşam bulduğu bu coğrafyada sanatınızı istediğiniz bir biçimde yeniden yaratmak için artık Rojava Film Komunü var. Komunümüz Rojava dışından gelen ya da Rojava’lı sinema emekçisi dostlarımıza yardım ve dayanışma için inşa edildi. Yeni filmler, belgeseller üretmek ve üretilenleri halklarımıza sunmak için kuruldu.

Şimdi kim özgürce film çekmek istiyorsa Rojava’ya gelmeli. Rojava’da kim film üretmek istiyorsa Rojava Film Komunü’yle buluşmalı.

Artık sinemanın en değerli eserleri kendi dillerinde Rojava’nın tüm halklarına ulaşacak. Sinemanın basitleştirilip endüstri malzemesi yapılmasına, tüketilir, bitirilir olmasına izin vermeyeceğiz. Köy meydanlarımız, kültür-sanat merkezlerimiz, fabrika yemekhanelerimiz, sinema salonlarımız, hayatın coşkuyla aktığı sokaklarımız ise Film setlerimiz olacaktır.

Rojava Film Komunü kendi ülkelerinde kapitalist modernite tarafından esir edilmek istenen tüm dünya sanatçılarının ortak ürünüdür. Rojava Film Komunü kapitalizmin Ortadoğu’ya girmesiyle dört parçaya bölünmüş Kürt ulusunun demokratik birliğini sağlamak azmi ve kararlılığındadır.

Rojava Film Komunü tarih ve kültüründen kopmadan, yaşamı anlamak ve onu savaşarak kazanmak, var olmak ve soluklanmadan özgürlüğe koşmaktır…

Yeneceğiz, Kuracağız, Yaşatacağız..